EN

Translate:

4040 W Waters Ave #105, Tampa FL 33614 P:(813)443-4732 F:(813)443-4789

St. Pete, FL coming soon-moving the Sheldon here

PROFESSIONAL, PERSONAL & PROMPT SERVICES! V & T PHARMACY!

PROFESSIONAL, PERSONAL & PROMPT SERVICES! V & T PHARMACY!

PROFESSIONAL, PERSONAL & PROMPT SERVICES! V & T PHARMACY!PROFESSIONAL, PERSONAL & PROMPT SERVICES! V & T PHARMACY!

WELCOME TO VTRX TV!

"IT'S NEVER TOO EARLY OR TOO LATE TO WORK TOWARDS BEING THE HEALTHIEST YOU"

AUTHOR UNKNOWN (If you do know please let it be known to us, so we can credit the author properly).


WE ARE ONLY VBLOGGING IN VIETNAMESE AT THE CURRENT TIME, PLEASE  CHECK OUT OUR “BLOG“ FOR ENGLISH ARTICLES! V & T PHARMACY!

Y HỌC & ĐỜI SỐNG!

Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Y Học & Sức Khỏe & Đời Sống của VTRX TV. Chúng tôi hy vọng những videos có chủ đề liên quan đến sức khỏe và những hình ảnh về đời sống của người dân Việt tại vùng Tampa Bay và phụ cận; sẽ là một món ăn tinh thần để giúp quý vị sống vui sống khỏe!  Xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhà thuốc tây, để chúng tôi luôn là một phần quan trọng trong đời sống sức khoẻ của quý vị!  Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị! V & T Pharmacy!

SỐNG VUI SỐNG KHOẺ!

Xin lưu ý những thông tin (videos & hình ảnh) này, chỉ để giúp quý vị tìm hiểu thêm về y học,  không thể thay thế sự chuẩn đoán hoặc sự kiểm tra của Bác Sĩ. Xin hãy đi đến Bác Sĩ của quý vị để khám bệnh, sau đó hãy ghé qua nhà thuốc tây của chúng tôi, để mua thuốc theo lời đề nghị của Bác Sĩ! V & T Pharmacy!

VTRX TV -JANUARY 2020

 Hãy xem video tuyệt vời này !

 (Mai Vàng Florida; Chuối Lợi Ích; Cách Làm Bánh Chuối)

VTRX TV- CORONAVIRUS- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT!

 Hãy xem video tuyệt vời này !


VTRX TV-FEBRUARY 2020-DENTAL CARE WITH DR. DANG HA

 Hãy xem video tuyệt vời này!

Chuyện về Răng! 

VTRX TV-FEBRUARY 2020 PART 2 - FISHING WITH FRIENDS!

 Hãy xem video tuyệt vời này!

FISHING WITH FRIENDS!

VTRX TV- MARCH 2020 - CORONAVIRUS & VITAMIN C!

 Hãy xem video tuyệt vời này!

CORONAVIRUS & VITAMIN C!

VTRX TV- MARCH 2020 PART 2 - BRAISED SALMON (CÁ SALMON KHO)!

 Hãy xem video tuyệt vời này!

BRAISED SALMON (CÁ SALMON KHO)!

How many hours of sleep do you need? Ngủ, bao nhiêu mới đủ?

 Hãy xem video tuyệt vời này !


AntiVenom (Ngăn ngừa nọc độc của rắn)

Hãy xem video tuyệt vời này!